Mobila balkbroar för skog- och anläggningsarbete

 Fördelar med balkbroar

Allt fler inser fördelarna med balkbroar som alternativ till stora vägtrummor. En stor fördel är att det nästan alltid blir billigare att lägga en balkbro över ett vattendrag än att lägga en vägtrumma.

Det finns också en stor ekologisk vinst med balkbroar jämfört med vägtrummor. Till skillnad från vägtrummor, som många gånger hindrar fiskens vandring, så utgör en balkbro inget hinder för fisken överhuvudtaget.

 Lång livslängd

Våra balkbroar är mobila och kan användas temporärt vid t.ex. skogsavverkningar. Men de har också en lång livslängd och kan läggas ut för permanent bruk.

Några fakta om våra broar:

  • Längd: Mellan 4 och 20 meter
  • Bredd: Ca 4 meter
  • Bärkraft: BK1-klass