Mark- och skogsentreprenör i Norrland

 Mark- och anläggningsarbeten

Vi utför alla typer av större mark- och anläggningsarbeten i och omkring Arvidsjaur. Ett urval av de arbeten som vi utför är;

  • Schaktning för grunder
  • Vägarbeten
  • VA-grävningar
  • Rivningar
  • Vinterväghållning
  • Maskintransporter
    ...och mycket mer!

 Skogsentreprenad

Vi utför gallring, slutavverkning och markberedning. Vi bygger även skogsvägar samt lägger temporära balkbroar där det behövs.